HOME | STAAT VAN DIENST | FOTO'S | KRIJGSGEVANGENSCHAP | NEDERLANDS-INDIE | SCHEPEN | NOSTALGIE | AMCO | GASTENBOEK | LINKEN | VERHALEN | INDIE VETERANEN | INFO | MUZIEK | OPROEP VETERANEN | VERHALEN VAN KRIJGSGEVANGENEN. | GESCHIEDENIS 1 | GESCHIEDENIS 2 | GESCHIEDENIS 3

                                                                          

                                                                         

                                       STAAT VAN DIENST   

Deze Home Page is tot stand gekomen ter nagedachtenis van een oprecht mens die , net als zoveel andere Nederlandse militairen ,een bijdrage hebben geleverd aan een stukje Nederlandse geschiedenis voor hun nageslacht en andere geintresseerden. 

MARINIER ARIE VEROUDEN

Op grond van het K.B. van 30 juli 1945, Stbl. F 129, gewijzigd bij deWet van 5 juni 1946, Stbl. G 145, wordt het per 15 juli 1940 verleende ontslag geacht nimmer van kracht te zijn geweest.    

 DECORATIES: Toegekend de Bronzen Medaille.

                              Toegekend de Zilveren Medaille.                                   

        

STAAT VAN DIENST TEN NAME VAN:

---Verouden , Adrianus Hendricus---

GEBOREN:  3 oktober 1914    TE: Delft.

MARINENUMMER:   19246

Stamboeknummer: 4291

 

11- 4-1933      Een vrijwillige verbintenis aangegaan bij de

                        zeedienst als Marinier der derde klasse [beroeps ].

                        Geplaatst bij de Afdeling Mariniers te Rotterdam.

11- 7-1934      Uit Nederland vertrokken per ms."Sibajak".

26- 7-1934      Keerkring gepasseerd [in].

  9-8 -1934      In Nederlands-Indie aangekomen.

12- 8-1934      Geplaatst bij de Marine kazerne Goebeng.

 1-11-1934      Marinier der tweede klasse.

 3-  6-1935      Geplaatst bij het Marine vliegkamp Morokrembangan.

  1- 4-1936      Marinier der eerste klasse.

  8- 9-1937      Uit Nederlands-Indie vertrokken per ms."Dempo".

22- 9-1937      Keerkring gepasseerd [uit].

  5-10-1937     In Nederland aangekomen en geplaatst bij de Afdeling

                        Mariniers te Rotterdam.

17-11-1937     Geplaatst bij de Marine kazerne Willemsoord.

  1-  4-1938     Geplaatst aan boord van Hr.Ms."Gelderland".

  7-  4-1938     Geplaatst aan boord van Hr.Ms."Wachtschip

                         Vlissingen".

10-  6-1940      Geplaatst bij het Marine detachement te Den Haag.

15-  7-1940      Bij maatregel van de bezetter uit de zeedienst

                         ontslagen onder toekenning van wachtgeld.

13-   5-1943     In Duitse krijgsgevangenschap.

21-  4-1945      In vrijheid.

13-  5- 1945     Weder in werkelijke dienst en geplaatst bij het

                         Commandement der zeemacht in Nederland.

10- 6-1945       Geplaatst bij Naval Party 3005 [Sluiskil].

16-10-1945      Geplaatst bij het Depot korps Mariniers te Tilburg.

  1-11-1945      Korporaal der Mariniers.

15-11-1945      Geplaatst bij de Afdeling Mariniers te Amsterdam.

20- 3 -1946      Uit Nederland vertrokken per ms:"Boissevain".

 5- 4-1946        Keerkring gepasseerd [in].

25- 4-1946       In Nederlands-Indie aangekomen en geplaatst bij

                         de Amphibische Compagnie.

10- 8-1946       Sergeant der Mariniers- tijdelijk.

15- 3-1948       Geplaatst bij de Depot troepen.

31- 3-1948       Geplaatst bij de Commandant zeemacht in het Oosten.

 4- 4-1948        Uit Nederlands-Indie vertrokken per

                         ms:"Zuiderkruis".

16- 4-1948       Keerkring gepasseerd [uit].

27- 4-1948       In Nederland aangekomen en geplaatst bij het

                         Depot korps Mariniers te Rotterdam.

27- 5-1948       Geplaatst bij het Marine opleidingskamp Hilversum.

31- 1-1949       Geplaatst bij de Afdeling Mariniers te Doorn.

 1- 4 1949        Sergeant der Mariniers.

31- 5-1949       Geplaatst bij het Koninklijk Instituut voor de

                         Marine te Den Helder.

25- 1-1950       Geplaatst bij de Afdeling Mariniers te Volkel.

16- 2-1950       Geplaatst bij het Koninklijk Instituut voor de

                          Marine te Den Helder.

19- 7-1950       Geplaatst bij de Afdeling Mariniers te Doorn.

24- 7-1950       Geplaatst bij het Depot korps Mariniers te Rotterdam.

16- 3-1951       Geplaatst bij de Afdeling Mariniers te Doorn.

27- 3-1952       Geplaatst bij het Amphibisch oefenkamp Texel.

23-10-1952      Geplaatst bij de Afdeling Mariniers te Doorn.

 1-12-1952       Geplaatst bij het Marine vliegkamp Valkenburg.

23-12-1952      Geplaatst bij de Afdeling Mariniers te Doorn.

29-10-1953      Geplaatst bij de Van Ghentkazerne/bestemming

                         uitzending.

21- 1-1954       Uit Nederland vertrokken per ms:"Willemstad".

31- 1-1954       Keerkring gepasseerd.

 6- 2-1954        Op de Nederlandse Antillen aangekomen en

                         geplaatst bij de Marine kazerne Savaneta.

 4- 8-1955        Van de Nederlandse Antillen vertrokken per

                         ms."Oranje Stad".

13- 8-1955       Keerkring gepasseerd.

24- 8 1955        In Nederland aangekomen en geplaatst bij de

                         Van Houckgeestkazerne.

12-10-1955      Geplaatst bij het Marine vliegkamp Valkenburg.

 5- 5- 1958       Geplaatst bij de Sociaal Medische Dienst.

 1- 6-1959        Eervol ontslagen uit de zeedienst wegens

                         ongeschiktheid ten gevolge van gebreken.

 

Tot zover de staat van dienst.       

 

 

                                                                                                                                                                                                   NAAR  FOTO'S

         GASTENBOEK.               de webmaster.  

MARINIER ARIE VEROUDEN                                                                                                                                

                                                                 

                            

 

                                                          

                                                          

 

                                                   

 

                                                               

 

                                                               

 

 

 

 

                                                            

                                                            

 

                                                         

 

         

 

                                            

    

     

 

                                             

   

 

 

                                                                                    

                                                                                 

                                                        

 

                                                                               

  

                                                          

 

                                                             

 

 

                                                      

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                          

Laatste wijziging op: 23-06-2008 08:51