HOME | STAAT VAN DIENST | FOTO'S | KRIJGSGEVANGENSCHAP | NEDERLANDS-INDIE | SCHEPEN | NOSTALGIE | AMCO | GASTENBOEK | LINKEN | VERHALEN | INDIE VETERANEN | INFO | MUZIEK | OPROEP VETERANEN | VERHALEN VAN KRIJGSGEVANGENEN. | GESCHIEDENIS 1 | GESCHIEDENIS 2 | GESCHIEDENIS 3

                 OPROEP VAN VETERANEN NAAR VETERANEN

 

 

Geachte lezer,

Via een e-mail naar de webmaster kunt U via deze weg een oproep plaatsen naar veteranen m.b.t. alles wat met de inhoud van deze website te maken heeft.

Regelmatig komen er e-mails binnen van mensen die niet genoeg gegevens bezitten van hun vaders of opa's diensttijd tijdens de periode van het voormalig Nederlands-Indie en ook al is de kans klein dat er een lezer bij zit die een veteraan heeft gekend zou diegene de zoekende enorm helpen.

Natuurlijk zijn er ook korte verhalen en oproepjes van veteranen welkom die elders gediend hebben .

 

Nieuwe oproepen:

 

 

"Ik ben op zoek naar mensen die mijn vader hebben gekend, in relatie met de Mariniersbrigade.
Het gaat om Bernardus Johannes Jansen, geboren te Leiden in 1926, maar wonend in Den Haag.
In juni 1946 ging hij als beroeps bij de zeedienst als Marinier (26.06.26.056 / marinenummer 25718).
Hij kreeg zijn opleiding in Bergen op Zoom en ging in maart 1947 met de "Sloterdijk" naar Indië, waar hij werd ingedeeld bij de Mariniersbrigade.
Na aankomst in Tandjung Priok is verder onbekend waar hij toen heeft gezeten. In 1950 moet hij zijn overgeplaatst naar de marinierskazerne Oedjoeng en kort daarna naar Weltevreden.
In maart 1950 kwam hij terug met de "Groote Beer". Hij overleed al in 1970 en vertelde ons nooit over Ned.Indie dus we weten weinig.
We weten dat bij teugkomst in NL zijn scheepskist werd gestolen, zodat er geen brieven of andere tastbare herinneringen zijn overgebleven.
Onlangs vond ik in een oud album bijgaande foto, waar mijn vader omcirkeld is. Wellicht is er iemand die weet waar de foto is genomen.
De mogelijkheid om met iemand die hem kende in contact te komen, zal gelet op de tijd niet meer waarschijnlijk zijn."
Ik hoop dat u dit (eventueel met foto kunt plaatsen.
Bij voorbaat mijn dank.
 
Met vriendelijke groet,
 
Henk Jansen
 

 

 

 

18-02-2010.

Gerard Middendorp vraagt:

Wellicht zijn er nog mensen die Albert Beij , geb. 1-03-1909, hebben gekend.

Ongeveer in 1934 is hij vertrokken naar het voormalige Nederlands Indië als medewerker bij Lindeteves.

Tijdens de oorlog kwamen zijn vrouw en kinderen in een Jappenkamp terecht.

Hijzelf was elders in de pacific en later in Australië.

Gedurende de oorlog was hij als militair betrokken bij diverse gevechtshandelingen.

Na de oorlog vond hij zijn kinderen in Australië terug.

Zijn echtgenote overleefde het Jappenkamp niet.

 

30-09-2009.

Ed van Driel is op zoek naar mensen die zijn vader Gerrit Willem van Driel hebben gekend en/of herkennen van de volgende foto's.

Willem Gerrit van Driel was torpedomaker bij de Kon.Marine en zat in mei 1940 in Vlissingen.

In 1943 zat hij als krijgsgevangene in Stalag VA Ludwigsburg in de Wehrkreis Stuttgard      ( zie ook de foto's op de pagina Verhalen van Krijgsgevangenen.)

Hij zat in Nederlands-Indië (Soerabaja) 1947-1950.

   Gerrit Willem van Driel 1927

Nederlands-Indië 1947-1949

 

Nederlands-Indië 1947-1950

Links: van Dongen     midden:Gerrit Willem van Driel     rechts onbekend.

 

Mail adres is ( zie ook boven =doorgelinkt) Ed van Driel

 

 

24-07-2009.

Annemie Theloosen Bierman is op zoek naar familie van haar vader Martien Bierman die met het 1e bateljon van de Stoottroepen naar Indië vertrok.

Hij had een oom daar en dat was prettig voor hem daar.

Deze oom was Piet Bierman van de KNIL,getrouwd met Coba en de kinderen ,o.a. Joop, Pop, Wim en Lex.

 

Ik ben op zoek naar Limburgse Jager   Peter Peters   geb.24-06-1926.

Peter is in 1945 vertrokken naar Nederlands-Indië en gerepatrieerd in 1948.

Bij zijn vertrek was zijn huisadres Pieterstraat 40 te Maastricht.

Hij was gelegen in Padang op Sumatra.

Ik wil graag wten hoe het met hem gaat en hoop dat iemand weet waar hij thans woonachtig is.

Ik hou er rekening mee,dat hij gezien zijn leeftijd niet meer in leven is maar waag het er met deze oroep toch op.

Riet Onstenk.

 

 

Eelke de Jong zoekt Emmy Liem.

Eelke de Jong was uitgezonden naar Java 1948-1950.

Emmy Liem kwam van een Chinese familie en woonde in de Chinese Hoofdstraat van Pekalongan.

In het boek  DE WEG TERUG van Anton P.de Graaff komt zijn maat Henk Martens ter sprake die ook op zoek was naar Emmy Liem en haar in 1987 heeft gevonden.

Wie kan helpen met het zoeken naar Emmy Liem of Henk Martens?

      

Eelke de Jong.                                                                               Emmy Liem.                                                                                           Familie Emmy Liem.

Contactpersoon:Michiel van der Pols.

 

 

 

 

Een Slagtand.( ivoor)

Deze staat op een soort standaard.( houten langwerpig blok , de tand steunt ,rechts, op koperkleurige Y-vorm  steun en onder op het houten langwerpig blok )

Op de zijkant ( in koperbeslag-kleur ) de tekst ,

Hebt Gij Uw Taak Volbracht.
1945 1948
Met Zeldzame Durf en Kracht.
 
Ik wil graag weten  hoe men aan deze onderscheiding is gekomen en, of het waarde heeft.
 
 
Foto's zijn wel beshikbaar maar op dit moment niet op de site te plaatsen.
 
Hendrik Willem Rausch.
hrausch@kpnplanet.nl

 

 

Mijn naam is  Martijn Simons  uit Tilburg. Ik zat van 1945-1948 als marinier in Ned. Indie. Daar bezocht ik Oost-Java, Bali en Maleisie. ik had de bijnaam van  Binky. Ik zat bij het Motortransport Mariniers Brigade.

Ik ben op zoek naar mijn beste maat uit die tijd: Erwin Sieben uit Limburg. Wie kent (of kende) deze man?

Tevens wil ik in contact komen met mensen die in die tijd met mij daar zijn verbleven.

Mijn telefoonnummer is 013-5423769. U kunt ook reageren via het e-mailadres van mijn dochter: janenannemieleijten@telfort.nl

 

 

 

 

Frits Verhoeven  is op zoek naar gegevens van de 425 bataljon Limburgse jagers die in 1947/1948 in nederlands indie zijn geweest.

 

22 december 2007

Ik ben Teikje Bouius, de jongste zus van Cor Bouius. Cor is vrijwillig naar Ned.Indie gegaan en is daar gesneuveld op 7 maart 1949 te Strengat op Java. Ik weet zo weinig over hem. Is er nog een veteraan die Cor(nelis) Bouius heeft gekend. Vast heel erg bedankt. Vr.gr. Teikje Bouius

 

29-10-2007

Dag beste mensen,

Mijn vader is in 1914 geboren als Hendrikus Ludowikus van der Laan te
Leeuwarden. Ik heb weinig gegevens van hem. Hij voer als kok mee op de
H.Ms Bankert en vertelde over Soerabaja en Java. Ook is hij in Hilversum
kort bij de marine geweest, na 1953. Aan boord noemden ze hem de
'dominee'. Ook breide  hij aanboord, iets wat vreemd was natuurlijk.
Volgens mijn (0verleden) moeder ging hij niet mee de wal op als de
matrozen van boord gingen, om mijn moeder trouw te blijven. Dit zal
zeker ook opgevallen zijn. In 1953 vaarde hij nog. Maar ook in de 2e
wereldoorlog.
Hij is ook bij de evenaar geweest. Dar is hij 'hamerhaai' gedoopt.
Hij heeft zich aangemeld als matroos bij de marine toen hij rond de 20
jaar was, dus plm 1934.
Hij was rooms-katholiek.
Ik weet niets van mijn vader uit die marinejaren.
In 1949 is hij met mijn moeder getrouwd. Ik ben hun enige kind.
Misschien heb ik nog halfbroertjes of zusjes in Nederlands-Indië ;-) .
Wie kan zich mijn vader een heel klein beetje herinneren?
PLease, doet u uw best!

Vriendelijke groet,

Marianne Bijlsma - van der Laan
Zuidhorn

 

 

 

30-7-2007

Zijn er nog veteranen  die een zekere Henk Lafeber kennen. Hij is geboren op 24 -09 1926 te Rotterdam en was in 1946 in  Nederlands Indië Soerabaja,  Hij is nu 81 jaar.  Korps Mariniers. Comp. L 18

 U kunt contact opnemen met Herman Groenendijk.

 

 
 
 
 
2-7-2007
Mijn vader moest naar ned. indie. Hij vertrok in 1946, en kwam terug in 1948. Hij was al 36 jaar toen hij ging. Hij had een administratieve functie en heeft vooral in buitenzorg gezeten. Hij vertelde weinig over die periode. Ik hoop dat iemand mijn vader gekend heeft en mij iets over zijn indische periode  kan vertellen. Hij is overleden in 1985.Zijn naam was Jan Frens, geb.4 jan.  1910. Verder heb ik geen gegevens over hem. Hij woonde in die tijd in Ommen.
Met vriendelijke groeten, zijn oudste dochter, W.Meijer-Frens h.meijer1@planet.nl

 

Ik ben op zoek naar informatie inzake matroos J.L. Brehm, geboren 26.04.1930 en hij wordt vermist sedert 05.06.1949.
Plaats van verdwijning is Pangkalan Duri, een kampong aan de Z.O. kust van Sumatra.
Zijn gegevens: matroos II KM-KVD stamboeknummer 38660.
 
Met vriendelijke groet
Jan Simmer


 

Hallo, bij deze wil ik graag de volgende oproep plaatsen:

 
Kaz Groen zoekt een achterneef van Adri van Dongen:
 
Wie kent Marien of Martijn van Dongen die op 31 december 1949 op Sumatra was? Hij heeft hier mijn opa ontmoet. Wie kan mijj hier iets meer over vertellen?

 

 

Oisterwijk, 1-8-2006

 

 

Van Jean de Kok te Oisterwijk, email: jbfdekok@veteranen.nl

 

Geachte lezer,

 

Ik ben oud-marinier, zeemilicien, en heb van 1947 t/m 1949 een 2-tal jaren kantoorwerk gedaan op het Hoofdkantoor van de Marbrig te Surabaya, bij de B.K.T.M./S-4.

Alles bijeen heb ik nog steeds het gevoel daar een fijne tijd te hebben doorgebracht.

Een van de gebeurtenissen is volgens mij het vertellen meer dan waard.

Ik ben Tilburger, stond eens in de stikdonkere avond als schildwacht bij de villa van de commandant van de Mariniers-brigade, toen ik iemand hoorde aan komen.

Ik spitste mijn oren en was op alles voorbereid, toen ik in onvervalst Tilburgs dialect hoorde roepen:

“hé soldaat, witte gij hier ergens de Tjimanoekstraot?�

Ik antwoordde: nee, dat weet ik niet, maar ik weet wel zeker dat jij een Tilburger bent!

“hoe witte gij dè?�

Nou dat is zeker niet te horen, zei ik.

“wie zijde gij dan?�

Jean de Kok, zei ik.

“nooit van geheurd!�

Maar wie ben jij dan?, vroeg ik.

“Van Besouw� zij hij.

Ik vroeg:  Pietje?

“Nee dat is mijn broer, ik ben Gust en onze Piet zit ook hier in Indië, en ook nog onze Theo!�.

 

Ik heb toen een afspraak met hem gemaakt voor een bezoek aan mijn kamer. Toen bleek dat de twee vrienden waren van mijn vriendin’s broer, ook in Indië bij de 7-dec.divisie.

Gust was bij de KL, zijn broer Piet  bij de Marine, terwijl Theo alle rangen in het leger doorlopen heeft, Commandant is geweest van de Prinses Irenebrigade, een groot aantal hoge onderscheidingen heeft verdiend, en opgeklommen is tot Generaal-Majoor, zoals ik op internet zag: Gen.Maj. Bd Th.van Besouw.

Ik weet dat Piet overleden is, dat Gust destijds naar Canada emigreerde, maar over Theo weet ik verder niets.

Mogelijk kunnen anderen nog meer over dit drietal broers vertellen.

 

Met vriendelijke groet: Jean de Kok.

 

 

Klaas Oldenburger zoekt vrienden/bekenden van zijn vader: Freerk Oldenburger geboren te
Drogeham (Friesland)op 23-04-1926.
Hij heeft in de periode 1947 - 1949(?) gediend in Indië bij 4-9 RI.
Daar hij al in 1960 is overleden, heeft zijn zoon weinig gegevens van zijn vader over deze periode. Wie kan hem hierover iets vertellen of heeft Freerk Oldenburger gekend?

 

Welke Ned-Indië veteraan heeft Rinze van der Schaaf uit Friesland gekend?
Rinze van der Schaaf is op zoek naar informatie betreft zijn opa Rinze ( Renze ) van der Schaaf destijds gelegerd in Nederlands-Indië.

 

Philip Fens is op zoek naar informatie omtrent zijn vader, Flip Fens, die in de periode 1949-1950 in Ned.Indië was gelegerd (Sumatra???). 
Hij heeft een groot aantal foto's van die periode, maar informatie ontbreekt.
Zijn vader is in 1979 overleden en heeft nooit veel losgelaten over die periode.
Hieronder  wat foto's  waarop misschien mannen staan die zichzelf herkennen óf misschien zijn er mensen die een
familielid herkennen.
Flip Fens woonde destijds in Wagenberg (nabij Breda) en was toen ± 20 jaar.

Philip Fens

Philip Fens

Philip Fens

Philip Fens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dochter,Henny Loonstra zoekt kameraden van haar inmiddels overleden vader om zo iets meer over haar vader te weten te komen.  Zij is wel  in bezit van enige foto's van haar vader uit diens Ned-Indië periode.

Jan Loonstra, die in 1947? vanuit Friesland naar Nederlands-Indië vetrok en bij de 'genie' kwam.

Geboren te Oudwoude op 10 april 1926.  Volgens de verhalen 8 maanden in het ziekenhuis gelegen in Indië en totaal daar 3 jaar als militair gediend. Indië was hij nooit vergeten en betekende alles voor hem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMBERT MOONEN.

Was marinier Z.M. van 1952 tot 1954 kwam op in Doorn daarna naar Valkenburg vraag me af of ik de sergeant gekend heb.Wat een loopbaan prachtig.Ik zelf ben naar canada en U.S.geimigreerd in 1955.was een intersante tyd maar tochniet gelyk Indie en nieuw Giunea.
the best moony,(oftewel in dienstyd moonus de man van de maan.

Dear Marga

Bedankt voor je mail. Ja ik kan me zoiets herinneren dat ik contact met U
gehad hebt.Weet je ik heb die maanden dat hy in Valkenburg en Doorn was eens
doordacht maar het schynt dat ik ieder keer de boot gemist heb.met
kennismaking.
Zat hy in de wachtdienst op Valkenburg ?? weet dat we 1 mariniers barak
hadden helemaal apart op het vliegveld dus als iemand de weg naar de barak
opkwam kon je hem van verre zien.Kan me herinneren dat de sergeanten savonds
naar huis gingen en kwaamen om 8 uur binnen s'morgens
dan verdeelden ze het werk voor de jongens en dan gingen ze koffie en
kaarten in hun kamer.Als nou de Luitenant of Kapitien naar de barak kwam
konden ze dat zien en hoeps waaren de kaarten weg en dan was het weer tucht
en order.
Maar ja wat is het lot van een soldaat
waakzaam zyn en op de oorlog wachten ja en die is er gelukkig niet
geweest.Nee ik heb een sergeant noojt vergeten dat was de opleidingsergeant
0004 "stootspecialist" February 1953 tot
Juny 1953. Dat was toch zo.n modelmarinier in hart en weezen en on top een
heel fyne serieuse vent
Ja de leiding wist de goeje mensen wel uit te pikken. ben al 30 jaar naar
hem aan het zoeken maar tevergeefs
heb hem wel gezien op een photo uit Indie sytaat hy by staf van een
mariniers divisie. kon zn kop er zo uithalen.maar jammer kom ook niet meer
in contactmet oudmaten aangezien ik 50 jaar in de U.S. zit
P.S. Als je wilt zet dez mail op het web
van je misschien maak ik contact.   P.S. met die opgeblaazen boot die uit de
deur van een oud vliegtuig kwam was het myn schuld
ik verveelde me en wilde graag dat ding van binnen bekyken er zat een
handeltje aan die deur en stond er rood iets opgeschreeven kon toen nog niet
veel engels wil zwygen van leezen dus ik trok eraan na veel wikken en weegen
maar men nieuwsgierigheid was sterker en de heele deur werd opgeblaazen.
schrok me de
kolere ook voor de gevolgen gelukkig ben ik er met een sisser afgelopen en
noojt 2 de klas geworden hebben ze me gestuurd toen ik afgezwaajd was vond
laater uit ze meosten me die streep geven amders konden ze me neit  voor
herhaling oproepen .Nou ik heb er geen minderwaardigsheid complex van
overgehouden ben heel sucsesfull geweest in men 50 jaar alhier. Regards from
Los Angeles Lambert Moonen

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Wim van de Laar zoekt informatie over zijn vaders tijd in Nederlands-Indie.

Gegevens van zijn vader zijn:   

 naam: Peter van de Laar.    geb: Gameren.     functie: chauffeur / monteur. sergeant O.V.W

Naar Ned-Indie 2-1-1946.   In Nederland 23-9-1948.

vrijwillig dienstverband nr. 220729005

Korps 1 - 1 R.I. 

Medan en Batavia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                   

Laatste wijziging op: 18-02-2010 19:50